15.07.2016

OPISY I INFORMACJE (wybrane) dot. wniosku aplikacyjnego "Potencjal dla wykorzystania energii geotermalnej w Polsce -miasto Poddebice" w ramach srodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego ObszaruGospodarczego 2009-2014 (EEA Financial Mechanism 2009-2014).

3.2. Opis Projektu w ramach Funduszu

Celem projektu jest transfer wiedzy, technologii i dobrych praktyk stosowania w budynkach odnawialnego zródla energii (OZE) poprzez geotermalne sieci cieplownicze (co.) na Islandii (kraju darczyncy) do Polski (kraju beneficjenta). Islandia jest liderem tego sektora w Europie, jak i zrównowazonej energetyki, podczas gdy w Polsce takie zastosowania sa na bardzo wstepnym etapie. Projekt przyczyni sie do budowania potencjalu, wzrostu kompetencji, wiedzy samorzadów i in. interesariuszy o mozliwosciach i korzysciach stosowania geotermii jako OZE w Polsce; oszczednosci i wzrostu bezpieczenstwa energetycznego; skutecznej realizacji niskoemisyjnej gospodarki; budowania wspólpracy bilateralnej; stymulowania rozwoju cieplownictwa geotermalnego w Polsce. Nawiazana bedzie wspólpraca dla mozliwosci realizacji inwestycji dot. geotermalnych sieci co. w Polsce z zastosowaniem nowoczesnych rozwiazan i technologii stosowanych na Islandii. Partner z Islandii pozyska wiedze i doswiadczenia odnosnie cieplownictwa geotermalnego bazujacego na parametrach i zlozach typowych dla Polski i innych krajów Europy, co wzmocni jego pozycje w ewent. projektach w tych panstwach.

Planowane dzialania:

I. Wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli strony islandzkiej dla oceny potencjalu geotermalnego
cieplownictwa sieciowego w Polsce i miescie Poddebice

Wizyta dla poznania i oceny potencjalu dla geotermalnego cieplownictwa co. w Polsce, szczególnie w wybranym miescie - Poddebicach o duzych szansach wzrostu stosowania OZE w budynkach dzieki geotermalnemu co. w bliskim czasie; zebranie informacji do opracowania wstepnego studium mozliwosci wykorzystania geotermii w sieciach co. w Polsce, szczególnie w miescie Poddebice.

II. Wizyta studyjna w Islandii przedstawicieli strony polskiej. Wizyta w obiektach - przykladach
dobrych praktyk cieplownictwa geotermalnego (Reykjavik, in.), nawiazanie kontaktów dla bilateralnej
wspólpracy i projektów.

III. Opracowanie Raportu z wizyt studyjnych

Raport bedzie opracowany na podstawie informacji z wizyt studyjnych, rozwiazan i wniosków, jakie powstana w ramach projektu. Bedzie zawierac:

  • Wstepne studium mozliwosci wykorzystania zasobów energii geotermalnej w cieplownictwie sieciowym w Polsce,

  • Wstepne studium mozliwosci rozwoju wykorzystania zasobów energii geotermalnej w cieplownictwie sieciowym w wybranym miescie - Poddebice.

Obejmie tez m.in. niektóre wytyczne dla geotermalnego cieplownictwa co., w Polsce, mozliwosci projektów bilateralnych miedzy Polska i Islandia. Bedzie pomocny w dzialaniach na rzecz rozwoju tego sektora w Polsce.

IV. Konferencja podsumowujaca wizyty studyjne i wyniki projektu

Konferencja w Polsce z udzialem przedstawicieli strony polskiej i islandzkiej, Poddebic oraz in. uczestników. Beda przedstawione wyniki wizyt studyjnych i poswiecony im Raport, w tym mozliwosci rozwoju geotermalnego cieplownictwa sieciowego w Polsce i szczególnie w miescie Poddebice i korzysci z tym zwiazane.3.3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w ramach Funduszu

Projekt wpisuje sie w kryteria Funduszu, w tym PL04. Oszczedzanie energii i promowanie odnawialnych zródel energii, Rezultat 3. Zwiekszenie wykorzystania energii odnawialnej w budynkach. Fundusz daje wnioskodawcy z Polski bardzo cenna szanse na wspólprace z partnerem z Islandii - europejskim liderem w geotermii. W Polsce jest bowiem pilna potrzeba transferu wiedzy, technologii i dobrych praktyk z wiodacych krajów - a takim jest Islandia - aby pobudzic i przyspieszyc stosowanie w budynkach geotermii jako OZE poprzez cieplownictwo co. na wysokim poziomie profesjonalnym. Polska ma odpowiedni potencjal zasobowy do takiego stosowania w skali znacznie wiekszej niz dotychczas. Obecnie jest jednak tylko 6 cieplowni geotermalnych. Powinno ich byc wiecej, takze dlatego, ze w kraju jest ok. 500 systemów co., a do ich czesci mozna wprowadzic geotermie. Sluzyloby to m.in. oszczedzaniu energii i niskoemisyjnej gospodarce w budynkach, osiaganiu celów krajowych i miedzynarodowych co do wzrostu udzialu OZE, itp. Bariera szerszego rozwoju w tym zakresie jest jednak m.in. brak wiedzy i swiadomosci wielu grup interesariuszy, ograniczony dostep do dobrych praktyk, nowoczesnej wiedzy i technologii. Projekt przyczyni sie do poprawy tego stanu. Partner z Islandii zwiekszy natomiast kompetencje w zakresie cieplownictwa geotermalnego w warunkach typowych dla Polski i in. krajów, co przyczyni sie do wzrostu jego mozliwosci i konkurencyjnosci udzialu w projektach europejskich.

Barbórka 2016

 

W piatek 2 grudnia b.r. juz po raz kolejny w Poddebicach obchodzone bylo swieto górników nazywane powszechnie „Barbórka”. Uroczystosci, zorganizowane przez Geotermie Poddebice – Zaklad Górniczy wydobywajacy kopaline w postaci wody termalnej, odbyly sie w zrewitalizowanym póznorenesansowym palacu Grudzinskich w Poddebicach.

Na zaproszenie Zarzadu Geotermii Poddebice przybyli m.in.: Wieslaw Lukomski – Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi, Jakub Gajewski – Dyrektor Departamentu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Marszalkowskiego Województwa Lódzkiego, Piotr Seczkowski – Burmistrz Poddebic, Pawel Gogulski – Przewodniczacy Rady Miejskiej w Poddebicach, Ryszard Rytter – Starosta Poddebicki oraz kierownictwo miejskich instytucji i odbiorców ciepla.

Po powitaniu gosci, Anna Karska – Prezes Zarzadu przedstawila prezentacje, w której pokazane zostaly historyczne fotografie z wykonywania odwiertu Poddebice GT-2 i eksploatacji, oraz sposoby wykorzystania energii i wody geotermalnej w Poddebicach. Andrzej Peraj – Wiceprezes Zarzadu przyblizyl w odrebnej prezentacji strukture zaopatrzenia miasta w geotermalne cieplo oraz plany inwestycyjne spólki.

Kolejnym punktem spotkania bylo nadanie przez Prezesa Zarzadu trzem pracownikom Zakladu Górniczego Poddebice stopni górniczych: technika górniczego I stopnia otrzymal Andrzej Peraj,  technika górniczego III stopnia otrzymali: Krzysztof Witula oraz Jacek Lazarek.

Nastepnie wszyscy goscie mieli mozliwosc zwiedzic zrewitalizowany obiekt, w którym miesci sie Poddebicki Dom Kultury oraz Dom Pracy Twórczej (równiez ogrzewany geotermia). 

Ostatnim punktem uroczystosci byl barbórkowy obiad w podziemiach poddebickiego palacu, w trakcie którego Wieslaw Debek - kierownik ruchu górniczego oraz Bogdan Owczarek – geolog górniczy, przedstawili elementy munduru górniczego oraz postac sw. Barbary. Spotkanie odbylo sie w pieknych wnetrzach i w milej przyjaznej atmosferze.


mouseover