Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą Zaprojektowanie i rozbudowa ciepłowni geotermalnej dla Geotermii Poddębice Sp. z o. o. o układ kogeneracyjny o mocy nie przekraczającej 1MWe wraz z drugim stopniem odzysku ciepła o mocy około 3MWt oraz siecią ciepłowniczą na terenie Gminy Poddębice - Etap I


Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą Zaprojektowanie i rozbudowa ciepłowni geotermalnej dla Geotermii Poddębice Sp. z o. o. o układ kogeneracyjny o mocy nie przekraczającej 1MWe wraz z drugim stopniem odzysku ciepła o mocy około 3MWt oraz siecią ciepłowniczą na terenie Gminy Poddębice - Etap I


Zaprojektowanie i rozbudowa ciepłowni geotermalnej dla Geotermii Poddębice Sp. z o. o. o układ kogeneracyjny o mocy nie przekraczającej 1MWe wraz z drugim stopniem odzysku ciepła o mocy około 3MWt oraz siecią ciepłowniczą na terenie Gminy Poddębice Etap I


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Geotermii Poddębice Sp. z o.o. na lata 2020-2021.


Zaprojektowanie i budowa przyłączy sieci geotermalnej wody gorącej oraz wody schłodzonej


Zaprojektowanie i rozbudowa ciepłowni geotermalnej dla Geotermia Poddębice Sp. z o. o. o układ kogeneracyjny o mocy nie przekraczającej 1MWe wraz z drugim stopniem odzysku ciepła o mocy około 3MWt oraz siecią ciepłowniczą na terenie Gminy Poddębice


Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przyłączami centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody uzytkowej i cyrkulacji do budynków mieszkalnych przy ul. Dojazd 1 i 2 w Poddębicach


Budowa 2 przyłączy cieplowniczych oraz przebudowa węzła cieplnego c.w.u. w budynku kotłowni szczytowo rezerwowej w Poddębicach


Przebudowa węzła cieplnego c.w.u. w budynku kotłowni szczytowo-rezerwowej w Poddębicach przy ul. Cichej 4


Dostwa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Geotermii Poddębice Sp. z o.o.


Budowa zbiornika Nr 2 do schładzania wód termalnych, wykonanie urzadzeń do zrzutu scłodzonej wody do rzeki Ner, przebudowa wylotudo rzek Ner w km 52+905 na działce 4/3 w obr. eod. Poddbice w Poddbicach ul.Mickiewicza 17a


Dostawa i uruchomienie agregatu pompowego do wydobycia wody termalnej z odwiertu Poddębice GT-2.


Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Geotermii Poddębice Sp. z o.o.

Dostawa i uruchomienie agregatu pompowego do wydobycia wody termalnej z odwiertu Poddębice GT-2.

Dostawa i uruchomienie agregatu pompowego do wydobycia wody termalnej z odwiertu Poddębice GT-2.


Dostawa i uruchomienie agregatu pompowego do wydobycia wody termalnej z odwiertu Poddębice GT-2.


Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków.


Budowa infrastruktury publicznej wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków


Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego


Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego


Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego


Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego


Poddębice: Budowa wodociągu wody termalnej z odwiertu Poddębice GT-2 do ul. Wodnej w Poddębicach


 

Poddębice: Budowa wodociagu wody termalnej DN 110 z rur PE SDR 17 z odwiertu Poddębice GT-2 do ulicy Wodnej w Poddębicach

 
mouseover